Geschillen

Wij doen onze uiterste best om uw zaak succesvol af te ronden. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de dienstverlening van het kantoor, dan kunt u zich wenden tot de betreffende advocaat. Deze zal allereerst in overleg trachten een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Indien u van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommisie Advocatuur.

Aanvullende informatie kunt u hiervoor aanvragen middels ons kantoor.

Winnaar
review awards 2017

Jaarlijks reikt advocaatscore de landelijke review awards uit op basis van de beoordelingen van cliënten. In 2017 won Advocaten met een score van 9,7 in de categorie 'communicatie'. Daar zijn wij uiteraard trots op!

9,7
Winnaar 2017

免费的
咨询时间


每天 14.0015.00都欢迎您来我们的免费的 咨询时间。在免费咨询时间你不需要提前预约, 我们会依照到访时间来帮助你.

info@qadvocaten.nl

Halfrond 86
3071 PP
Rotterdam

请注意!
我们的律师说流利的英文呢,荷兰语和中文。如果不是以上三种语言,我们也欢迎你,不过请携带翻译。只有在第一次见面时需要携带翻译。之后我们将为你免费提供翻译服务。

你的问题是什么

我们很高兴能为您咨询.