Geschillen

Wij doen onze uiterste best om uw zaak succesvol af te ronden. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de dienstverlening van het kantoor, dan kunt u zich wenden tot de betreffende advocaat. Deze zal allereerst in overleg trachten een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Indien u van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommisie Advocatuur.

Aanvullende informatie kunt u hiervoor aanvragen middels ons kantoor.

info@qadvocaten.nl

Halfrond 86
3071 PP
Rotterdam

请注意!
我们的律师说流利的英文呢,荷兰语和中文。如果不是以上三种语言,我们也欢迎你,不过请携带翻译。只有在第一次见面时需要携带翻译。之后我们将为你免费提供翻译服务。

你的问题是什么

我们很高兴能为您咨询.