Advocaten
Ziekte

Advocaten is gespecialiseerd in geschillen rondom ziekte

Rechten en plichten bij ziekte

Na een ziekmelding kan een geschil ontstaan. Q Advocaten geeft u graag een duidelijk beeld over wat uw rechten en plichten zijn.

Ziekmelding

Als u het gevoel heeft dat u niet meer in staat bent om te werken, kunt u zich ziek melden. De wijze van ziekmelding kan per bedrijf verschillen, kijk daarom in uw arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of verzuimreglement. Als u niets kunt vinden, is een ziekmelding per e-mail doorgaans voldoende.

Na de ziekmelding is aan het uw werkgever om actie te ondernemen. Uw werkgever kan uw ziekmelding accepteren of weigeren. Mocht uw werkgever uw ziekmelding niet accepteren, dan is hij verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen. Als uw werkgever dit nalaat, dan kunt u eventueel zelf een afspraak met de bedrijfsarts maken of een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Dit is echter niet verplicht. In de tussentijd moet uw werkgever gewoon uw loon doorbetalen. Mogelijk zullen de eerste twee ziektedagen voor uw eigen rekening zijn, indien dit bij arbeidsovereenkomst of CAO is vastgelegd.

Verrekening

Een onterechte ziekmelding komt in beginsel voor uw eigen rekening. Doorgaans zal uw werkgever daarvoor uw (bovenwettelijke) verlofdagen willen gebruiken. Dit mag echter niet zonder uw toestemming. Als u geen toestemming geeft voor de verrekening door middel van uw bovenwettelijke verlofdagen, betekent dit niet dat uw werkgever niet mag verrekenen. In dat geval zal uw werkgever verrekenen met uw loon.

Hoogte van het loon

Het loon tijdens ziekte kan lager liggen dan uw normale loon. Uw werkgever hoeft tijdens uw ziekte slechts 70% van uw loon door te betalen, maar dit mag niet minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Uiteraard mag uw werkgever wel meer betalen. In uw arbeidsovereenkomst of CAO kan bijvoorbeeld een hoger loon tijdens ziekte zijn afgesproken. Als dat het geval is, dan dient uw werkgever zich uiteraard hier aan te houden.

Onze diensten

Gratis intakegesprek

Als u en uw werkgever van mening verschillen over uw ziekte, kan dit tot een arbeidsconflict leiden. Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,5
92 beoordelingen

Gratis
Inloopspreekuur


Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur.U kunt op deze tijden langskomen zonder afspraak. Bezoekers worden geholpen op volgorde van binnenkomst.

Wij zijn gevestigd in Rotterdam op de Kop van Zuid aan het Halfrond 86.

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.