Advocaten
Ontslag

Advocaten is gespecialiseerd in ontslagzaken

Wordt u ontslagen of dreigt u te worden ontslagen?

Dat is een vervelende situatie, waarbij veel verschillende aspecten komen kijken. Q advocaten legt dit graag voor u uit. Uw werkgever kan u niet zomaar ontslaan. De WWZ (Wet Werk en Zekerheid) bevat regels die de werknemer beschermen tegen een onrechtmatig ontslag. Hieronder volgt een overzicht van de spelregels die gelden bij beëindiging van het dienstverband.

Voorwaarden

Een werknemer kan alleen worden ontslagen als de werkgever over een redelijke ontslaggrond beschikt, herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is en om toestemming voor het ontslag is gevraagd. Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan uw arbeidsovereenkomst worden beëindigd.

Ontslaggronden

De ontslaggronden zijn als volgt:

  • bedrijfseconomische redenen (reorganisatie of verval van arbeidsplaatsen);
  • langdurige arbeidsongeschiktheid/ziekte;
  • regelmatig ziekteverzuim;
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaar handelen/nalaten;
  • werkweigering;
  • verstoorde arbeidsrelatie;
  • overige redenen.

Een werkgever mag ook ervoor kiezen om meerdere gronden gedeeltelijk te bewijzen.

Herplaatsing

Als uw werkgever denkt dat hij een redelijke ontslaggrond heeft, zal hij eerst de herplaatsingsmogelijkheden moeten onderzoeken. Als uw werkgever u nog in een andere functie binnen de organisatie kan plaatsen, mag uw contract namelijk niet worden opgezegd.

Ontslagroute

Als uw werkgever van mening is dat herplaatsing niet mogelijk is, kan hij voor ontslag vragen aan het UWV of aan de kantonrechter. Dit wordt ook wel de preventieve ontslagtoets genoemd. Bij een opzegging in verband met bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte moet uw werkgever toestemming vragen aan het UWV. Na toestemming is verkregen, mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst opzeggen.

Als geen sprake is van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte, dient ontbinding van uw arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter te worden gevraagd. Als aan de voorgenoemde vereisten is voldaan, zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Opzegtermijn

Uw werkgever dient altijd rekening te houden met de opzegtermijn, ongeacht welke ontslaggrond van toepassing is. De opzegtermijn gaat pas in vanaf datum van de opzegging of de datum van de ontbinding. De lengte van de procedure mag de werkgever in mindering brengen op de opzegtermijn, zolang minimaal één maand overblijft.

Lees hier meer over de opzegtermijn

Transitievergoeding

Mogelijk heeft u recht op een transitievergoeding.  Q advocaten kan kijken of u recht heeft op een transitievergoeding en berekenen hoe hoog dit bedrag is.

Lees hier meer over de transitievergoeding

Wederzijds goedvinden

Naast de zojuist genoemde ontslagroutes kunnen u en uw werkgever ook samen besluiten om het dienstverband te beëindigen. Dit wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Het ontslag kan worden geregeld door middel van een vaststellingsovereenkomst. De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is heel belangrijk, onder andere voor uw recht op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Q advocaten kan u helpen bij de  onderhandelingen. Veelal worden deze kosten door de werkgever vergoed.

Lees hier meer over de vaststellingsovereenkomst

Ontslag op staande voet

In geval van een dringende reden, ook wel ernstig verwijtbaar handelen genoemd, kan uw werkgever kiezen om u op staande voet te ontslaan. Als u een ontslag op staande voet krijgt, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk actie onderneemt.

Lees hier meer over ontslag op staande voet

Tussentijdse opzegging

Het ontslagrecht, zoals zojuist omschreven, geldt ook voor tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In dat geval dient niet alleen sprake te zijn van een ontslagreden, onmogelijkheid tot herplaatsing en verkregen toestemming, maar ook van een tussentijds opzegbeding. In uw arbeidsovereenkomst staat dan expliciet of u en uw werkgever voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst uit elkaar kunnen gaan. Als deze bepaling niet uw arbeidsovereenkomst (of CAO) staat, is het raadzaam om juridische hulp in te schakelen. Als u zich berust in een dergelijk ontslag, kan dat namelijk grote financiële gevolgen voor u hebben. Zo kan uw recht op een WW-uitkering in gevaar komen.

Onregelmatige opzegging

Als een ontslag in strijd met de wet is, wordt dit ook wel een onregelmatige opzegging genoemd. In dat geval kunt u de rechter verzoeken het ontslag te vernietigen. Meestal heeft u dan een recht op schadevergoeding. Let wel op: u heeft slechts twee maanden vanaf uw laatste werkdag de tijd om de vernietiging van het ontslag aan te vechten.

Onze diensten

Q advocaten kan u van dienst zijn bij uw ontslagzaak. Zo zien wij erop toe dat de procedure op juiste wijze verloopt en zorgen wij  ervoor dat u krijgt wat u toekomt. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan opzegtermijnen of transitievergoeding. Volgt uw werkgever een andere procedure, bijvoorbeeld een ontslag op staande voet, kunnen wij u helpen het ontslag te vernietigen. Daarnaast kunnen wij, mocht u een vaststellingsovereenkomst ontvangen, controleren of al uw rechten gegarandeerd zijn en kijken of er nog ruimte is voor onderhandelingen.

Gratis intakegesprek

Wordt u ontslagen? Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,5
92 beoordelingen

Gratis
Inloopspreekuur


Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur.U kunt op deze tijden langskomen zonder afspraak. Bezoekers worden geholpen op volgorde van binnenkomst.

Wij zijn gevestigd in Rotterdam op de Kop van Zuid aan het Halfrond 86.

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.