Advocaten
Problemen op het werk

Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht

Ontslag

Is sprake van een arbeidsconflict?

Bij een arbeidsconflict is vaak onenigheid over de inhoud van de werkzaamheden, een functiewijziging etc. De emoties lopen vaak hoog op en zowel werkgever als werknemer kunnen door het bomen het bos niet meer zien. Advocaten helpt u graag bij het vinden van de juiste oplossing. U kunt hiervoor een vrijblijvende afspraak maken. Het eerste gesprek bij Advocaten is altijd gratis.

Einde arbeidsovereenkomst

Loopt uw contract binnenkort af?

Als binnenkort uw contract afloopt kan het zo zijn dat u recht heeft op een aanzegvergoeding en/of een transitievergoeding. Daarnaast dient uw werkgever uiterlijk een maand van te voren aan te geven of uw contract wordt verlengd. Doet u werkgever dat niet, dan heeft u recht op een aanzegvergoeding van maximaal één maandsalaris. Verder dient uw werkgever rekening te houden met de opzegtermijn.

Vaststellingsovereenkomst

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst is het van belang dat het recht op een WW-uitkering wordt veilig gesteld. Onder andere dient gekeken te worden of de juiste opzegtermijnen zijn gehanteerd. Daarnaast kan het ook zijn dat u gehouden wordt aan een studiekostenbeding en/of concurrentiebeding.

Ook voor de werkgever is het van belang dat de afwikkeling van een arbeidsovereenkomst zo soepel mogelijk verloopt. De vaststellingsovereenkomst is bij uitstek een goed middel hiervoor.

Gezien de grote belangen is het raadzaam om een vrijblijvende afspraak met een arbeidsrecht advocaat te maken.

Ontslag op staande voet

Ontslag met extra grote gevolgen

Ontslag op staande voet is een vergaand middel wat een werkgever heeft. Dit kan zowel voor werkgever als voor werknemer grote gevolgen hebben.

Voor de werknemer houdt dit in dat hij/zij geen recht heeft op een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Gezien de grote financiële gevolgen raden wij daarom aan het ontslag op staande voet altijd aan te vechten. Daarnaast heeft u wellicht recht op een transitievergoeding of een billijke vergoeding. Let op: een procedure moet binnen twee (2) maanden na het ontslag op staande voet zijn gestart.

Voor een werkgever kan het ontslag op staande voet hoge kosten met zich meebrengen indien het ontslag ten onrechte is gegeven.

Advocaten helpt u graag verder.

Loon te laat

Advocaat bij geen loon

Het komt voor dat het loon niet op tijd wordt voldaan, of dat men zelfs helemaal geen loon heeft gehad. Vaak beseffen werkgevers niet dat u uw vaste lasten moet betalen en dat u anders onnodig op kosten wordt gejaagd. U kunt hier iets aan doen. Wanneer uw werkgever uw loon niet op tijd betaalt kunt u aanspraak maken op een wettelijke verhoging tot maximaal 50%. Advocaten kan u hierbij uiteraard helpen.

Te weinig loon

Heeft u te weinig loon ontvangen?

Het komt ook vaak voor dat werkgevers tijdens of na het einde van het dienstverband het vakantiegeld, het loon en/of vakantiedagen niet (volledig) uitbetalen. Wist u dat u ook vakantiegeld hoort te krijgen over ziektedagen en niet-genoten vakantiedagen? Ook hierbij kunt u aanspraak maken op de wettelijke verhoging tot maximaal 50%.

advocaten kan voor u een loonvordering instellen.

Verlof en vakantiegeld

Klopt uw verlof of vakantiegeld niet?

Bij vakantiedagen wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Per jaar heeft u recht op minstens vier (4) keer het aantal overeengekomen aantal arbeidsuren per week. Als u een nul-urencontract heeft, heeft u ook recht op vakantiedagen. U bouwt vakantiedagen op over de uren die u heeft gewerkt. Ook als u ziek bent bouwt u vakantiedagen en vakantiegeld op en uw werkgever mag dit niet zomaar verrekenen met uw ziektedagen.

Heeft u het idee dat uw vakantiedagen en vakantiegeld niet klopt? Maakt u een vrijblijvende afspraak bij Advocaten om het te controleren.

Ziekte en re-integratie

Wist u dat u tijdens ziekte niet minder dan het minimumloon mag verdienen?

Ziek zijn is voor niemand leuk maar u wordt als werknemer wel beschermd door de wet. Zo geldt er een opzegverbod tijdens ziekte en heeft u recht op tenminste 70% van uw laatst verdiende loon dan wel het minimumloon. U heeft ook verplichtingen. Zo moet u meewerken aan uw herstel en moet u re-integreren.

Als u en uw werkgever van mening verschillen over uw ziekte of re-integratie, kan dit tot een arbeidsconflict leiden. In dat geval kan Advocaten ook u bijstaan en helpen bij het vinden van een passende oplossing.

Andere vraag

Dé advocaat voor arbeidsrecht in Rotterdam

Mocht u toch tegen problemen oplopen waar u niet zo goed van weet wat u daar het beste mee kunt doen, neemt dan gerust contact met ons op.

Winnaar
review awards 2017

Jaarlijks reikt advocaatscore de landelijke review awards uit op basis van de beoordelingen van cliënten. In 2017 won Advocaten met een score van 9,7 in de categorie 'communicatie'. Daar zijn wij uiteraard trots op!

9,7
Winnaar 2017

Gratis
Inloopspreekuur


Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur.U kunt op deze tijden langskomen zonder afspraak. Bezoekers worden geholpen op volgorde van binnenkomst.

is gevestigd in Rotterdam op de Kop van Zuid aan het Halfrond 86.

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.