Advocaten
Problemen op het werk

Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht

Ontslag

Is sprake van een arbeidsconflict?

Bij een arbeidsconflict is vaak sprake van onenigheid over de inhoud van de werkzaamheden, een functiewijziging etc. De emoties lopen vaak hoog op en zowel werkgever als werknemer kunnen door het bomen het bos niet meer zien. Advocaten helpt u graag bij het vinden van de juiste oplossing. U kunt hiervoor een vrijblijvende afspraak maken. Het eerste gesprek bij Advocaten is altijd gratis.

Einde arbeidsovereenkomst

Loopt uw contract binnenkort af?

Als binnenkort uw contract afloopt kan het zo zijn dat u recht heeft op een aanzegvergoeding en/of een transitievergoeding. Ook dient uw werkgever uiterlijk een maand van tevoren aan te geven of uw contract wordt verlengd. Doet uw werkgever dat niet, dan heeft u recht op een aanzegvergoeding van maximaal één maandsalaris. Verder dient uw werkgever rekening te houden met de opzegtermijn.

advocaten kan het einde van uw arbeidsovereenkomst in goede banen leiden, zodat u alles krijgt waar u recht op heeft.

Vaststellingsovereenkomst

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst

Een werkgever en werknemer kunnen besluiten om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dit gebeurt in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Komt u als werknemer bij advocaten, dan zorgen wij ervoor dat het recht op een WW-uitkering wordt veilig gesteld. Ook kijken wij of de juiste opzegtermijnen zijn gehanteerd en alles rondom uw pensioen correct afgehandeld is. Verder zullen we ook onderzoeken of u na het einde van de arbeidsovereenkomst gehouden kunt worden aan diverse bedingen, zoals een studiekostenbeding, relatiebeding of een concurrentiebeding. Wat nadelig is voor u, proberen wij zoveel als mogelijk uit te sluiten.

Komt u als werkgever bij advocaten, dan zorgen wij ervoor dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zo soepel mogelijk verloopt en daarbij uw bedrijfsbelangen optimaal worden behartigd.

Ontslag op staande voet

Ontslag met extra grote gevolgen

Ontslag op staande voet is een vergaand middel dat zowel voor een werkgever als voor een werknemer grote gevolgen kan hebben.

Bent u een werknemer dan houdt een ontslag op staande voet in dat u geen recht heeft op een WW-uitkering en u op een eventuele bijstandsuitkering gekort kan worden. Komt u bij ons dan vechten wij altijd het ontslag op staande voet voor u aan. Want zelfs als de rechter vindt dat het ontslag op staande voet terecht was, dan heeft u soms alsnog recht op een transitievergoeding of een billijke vergoeding. Let op: een procedure moet binnen twee (2) maanden na het ontslag op staande voet zijn gestart. Maakt u daarom snel een afspraak voor een gratis intake gesprek.

Ook voor een werkgever kan het ontslag op staande voet hoge kosten met zich meebrengen, vooral indien het ontslag ten onrechte is gegeven. advocaten zorgt ervoor dat het ontslag op staande voet zo soepel mogelijk verloopt.

Loon te laat

Heeft u uw salaris te laat ontvangen?

Wordt uw salaris niet op tijd betaald, of heeft u zelfs helemaal geen loon ontvangen? Vaak beseffen werkgevers niet dat u uw vaste lasten moet betalen, omdat u anders onnodig op kosten wordt gejaagd. advocaten helpt u bij het krijgen van uw loon en de wettelijke verhoging als gevolg van het niet tijdig betalen. Deze verhoging kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon.

advocaten kan voor u een loonvordering instellen. Maakt u een afpsraak voor een gratis intake gesprek.

Te weinig loon

Heeft u te weinig salaris ontvangen?

Het komt voor dat werkgevers tijdens of na het einde van het dienstverband het vakantiegeld, het loon en/of vakantiedagen niet (volledig) uitbetalen. Wist u dat u ook vakantiegeld hoort te krijgen over ziektedagen en niet-genoten vakantiedagen? Ook hierbij kunt u aanspraak maken op de wettelijke verhoging tot maximaal 50%.

advocaten kan voor u een loonvordering instellen. Maakt u een afpsraak voor een gratis intake gesprek.

Verlof en vakantiegeld

Klopt uw verlof of vakantiegeld niet?

Per jaar heeft u recht op een aantal vakantiedagen. U heeft jaarlijks recht op minimaal vier (4) keer het aantal uur dat u gemiddeld per week gewerkt heeft, óók als u een min-maxcontract of een nul-urencontract heeft. Zelfs als u ziek bent, bouwt u vakantiedagen en vakantiegeld op. Uw werkgever mag vakantiedagen niet zomaar verrekenen met uw ziektedagen.

Over uw brutosalaris ontvangt u 8% vakantiegeld. Bij het einde dienstverband, ontvangt u ook vakantiegeld over de vakantiedagen die u niet opgenomen heeft.

Heeft u het idee dat uw vakantiedagen en vakantiegeld niet klopt? Maakt u een vrijblijvende afspraak bij Advocaten om het te controleren.

Ziekte en re-integratie

Tijdens ziekte niet minder dan het minimumloon

Ziek zijn is voor niemand leuk, maar u wordt als werknemer wel beschermd door de wet. Zo geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Ook heeft u recht op doorbetaling van 70% van uw laatstverdiende loon, maar dat mag niet minder zijn dan het minimumloon. U heeft ook verplichtingen. Zo moet u meewerken aan uw herstel en bij langdurige ziekte moet u meewerken aan re-integratie.

Als u en uw werkgever van mening verschillen over uw ziekte of re-integratietraject, kan dit tot een arbeidsconflict leiden. In dat geval kan Advocaten u bijstaan en helpen bij het vinden van een passende oplossing.

Andere vraag

Dé advocaat voor arbeidsrecht in Rotterdam

Heeft u een andere vraag? advocaten is dé arbeidsrecht specialist in Rotterdam. Voor alle vragen kunt u bij ons terecht. Het eerste gesprek is gratis.

Winnaar
review awards 2017

Jaarlijks reikt advocaatscore de landelijke review awards uit op basis van de beoordelingen van cliënten. In 2017 won Advocaten met een score van 9,7 in de categorie 'communicatie'. Daar zijn wij uiteraard trots op!

9,7
Winnaar 2017

Gratis
Inloopspreekuur


Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur.U kunt op deze tijden langskomen zonder afspraak. Bezoekers worden geholpen op volgorde van binnenkomst.

is gevestigd in Rotterdam op de Kop van Zuid aan het Halfrond 86.

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.