Geschillen

Wij doen onze uiterste best om uw zaak succesvol af te ronden. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de dienstverlening van het kantoor, dan kunt u zich wenden tot de betreffende advocaat. Deze zal allereerst in overleg trachten een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Indien u van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommisie Advocatuur.

Aanvullende informatie kunt u hiervoor aanvragen middels ons kantoor.

info@qadvocaten.nl

Halfrond 86
3071 PP  
Rotterdam

Uwaga !
Nasi prawnicy mówią tylko w języki angielskim i niderlandzkim. Jeżeli nie mówisz w tych językach, nadal zapraszamy, ale z osobą, która może tłumaczyć. Jest to konieczne tylko podczas pierwszej rozmowy. Podczas kolejnych rozmów można bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza.

Zadaj pytanie

Chętnie ci pomożemy.