Geschillen

Wij doen onze uiterste best om uw zaak succesvol af te ronden. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de dienstverlening van het kantoor, dan kunt u zich wenden tot de betreffende advocaat. Deze zal allereerst in overleg trachten een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Indien u van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommisie Advocatuur.

Aanvullende informatie kunt u hiervoor aanvragen middels ons kantoor.

Winnaar
review awards 2017

Jaarlijks reikt advocaatscore de landelijke review awards uit op basis van de beoordelingen van cliënten. In 2017 won Advocaten met een score van 9,7 in de categorie 'communicatie'. Daar zijn wij uiteraard trots op!

9,7
Winnaar 2017

Darmo
Godzina konsultacji


Codziennie od 14.00 do 15.00 zapraszamy na naszą darwomą godzinę konsultacji.Możesz przyjść do tych czasów bez umówionego spotkania. Odwiedzający są obsługiwani w kolejności wprowadzania.

info@qadvocaten.nl

Halfrond 86
3071 PP  
Rotterdam

Uwaga !
Nasi prawnicy mówią tylko w języki angielskim i niderlandzkim. Jeżeli nie mówisz w tych językach, nadal zapraszamy, ale z osobą, która może tłumaczyć. Jest to konieczne tylko podczas pierwszej rozmowy. Podczas kolejnych rozmów można bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza.

Zadaj pytanie

Chętnie ci pomożemy.