Advocaten
Problemen met uw huur

Advocaten is gespecialiseerd in huurrecht

Opzegging
Wist u dat uw verhuurder niet zomaar de huur kan opzeggen?

Als huurder wordt u door de wet beschermd tegen opzegging van de huurovereenkomst door uw verhuurder. Indien uw verhuurder de huurovereenkomst wenst op te zeggen moet hij een termijn van minimaal drie (3) maanden in acht nemen en moet hij een (wettelijke) reden vermelden in de opzegging. De huurovereenkomst kan pas ontbonden worden indien u schriftelijk instemt met de opzegging.

Bent u het niet eens met de opzegging dan moet de verhuurder eerst toestemming vragen aan de kantonrechter. De kantonrechter moet dan een beslissing nemen of voldoende zwaarwegende belangen aanwezig zijn die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigen.

Dagvaarding
Heeft u een dagvaarding ontvangen voor huurachterstand of overlast?

De verhuurder mag alleen de woning ontruimen als hij toestemming heeft van de rechter. Dit begint als u een dagvaarding heeft ontvangen. Wist u dat de rechter in beginsel bij minimaal drie (3) maanden huurachterstand de huurovereenkomst gaat beëindigen en de woning laat ontruimen. advocaten raadt u aan om zo vroeg mogelijk juridisch advies in te winnen en verweer te voeren, omdat de verhuurder met een uitspraak van de rechter voor een lange periode een pressiemiddel heeft en beslist of u alsnog uit uw woning wordt gezet ook al heeft u de huurachterstand en overige kosten betaald.

Ontruiming
Heeft de rechter besloten tot ontruiming?

Als de kantonrechter uitspraak heeft gedaan kunt u nog in (hoger) beroep of in verzet. Voor hoger beroep heeft u verplicht een advocaat nodig.

Is hoger beroep of verzet niet meer mogelijk dan staan nog andere opties open, bijvoorbeeld het starten van een executiegeschil. Dit betekent dat aan de rechtbank gevraagd wordt om een eerdere uitspraak te herzien. Met andere woorden dat de verhuurder, gezien de nieuwe feiten en omstandigheden, de woning niet meer mag ontruimen.

Borg
Betaalt de verhuurder uw borg niet terug?

De verhuurder mag de borg alleen inhouden of verrekenen als sprake is van gebreken aan de woning die voor rekening van de huurder komen. De verhuurder moet door middel van de opnamestaat aantonen dat het gebrek nog niet bestond aan het begin van de huurovereenkomst. Advocaten kan u helpen bij het terugkrijgen van uw borg.

Onderhoud
Heeft uw huurwoning onderhoudsgebreken?

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de kleine reparaties van uw woning. De verhuurder moet de overige gebreken verhelpen, zoals groot onderhoud.

Als uw woning een gebrek vertoont moet u dit zo snel mogelijk melden bij uw verhuurder. Mocht de verhuurder hier geen gehoor aan geven dan bent u bij Q Advocaten aan het juiste adres.

Kraakwoning
Ook huurders van anti-kraakwoningen kunnen recht hebben op huurbescherming

Afhankelijk van de afspraken in het contract en de verplichtingen die u heeft kan het zo zijn dat u een huurovereenkomst heeft in plaats van een bruikleenovereenkomst met bijbehorende huurbescherming. Neem contact op met één van onze specialisten bij Q Advocaten om uw overeenkomst te bekijken. Neem contact op met één van onze specialisten bij Advocaten om uw overeenkomst te bekijken.

Verhuiskostenvergoeding
Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

Moet u (tijdelijk) verhuizen vanwege renovatiewerkzaamheden aan uw woning door uw verhuurder of moet uw woning gesloopt worden, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en het herinrichten. Als sprake is van renovatie of groot onderhoud heeft u geen recht op een verhuiskostenvergoeding. Soms kan het erg lastig zijn om te beoordelen of sprake is van renovatie of groot onderhoud. Advocaten kan u hierbij helpen.

Woonkostentoeslag
Kunt u uw huur of hypotheek niet meer betalen?

Als u door omstandigheden uw huur niet meer kunt betalen en geen recht heeft op huurtoeslag, of uw hypotheek niet meer kunt betalen, kunt u in sommige gevallen terecht bij uw gemeente voor een woonkostentoeslag. Advocaten kan u helpen als uw verzoek om woonkostentoeslag wordt afgewezen.

Andere vraag
Staat uw vraag hier niet bij?

Mocht u toch tegen problemen oplopen waar u niet zo goed van weet wat u daar het beste mee kunt doen, neemt dan gerust contact met ons op.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.