Advocaten
Problemen met de bijstand

Advocaten is gespecialiseerd in bijstand

Is uw aanvraag afgewezen?

De gemeente kan uw aanvraag voor bijstand op diverse gronden afwijzen. Een aantal veel voorkomende gronden zijn:

  1. U heeft volgens de gemeente onvoldoende inlichtingen verstrekt om uw recht op bijstand te kunnen vaststellen;
  2. U voert een gezamenlijke huishouding en uw partner heeft voldoende inkomsten om u beiden te kunnen onderhouden. Let op: een gezamenlijk huishouden is niet hetzelfde als de kostendelersnorm;
  3. Uit de registratie van de gemeente blijkt dat u in de periode dat u geen bijstand ontving met hulp van derden in uw levensonderhoud kon voorzien;
  4. Als u jonger bent dan 27 en u in de zoekperiode onvoldoende of niet doeltreffend heeft gesolliciteerd;
  5. Volgens de gemeente komt uw feitelijke verblijfplaats niet overeen met het adres waar u bent ingeschreven;

Bezwaarprocedure

Vanaf het moment dat u de schriftelijke afwijzing heeft ontvangen, heeft u zes (6) weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Na verloop van die bezwaartermijn, kunt u niets meer tegen de afwijzing doen. De bezwaartermijn is dus een fatale termijn.

Binnen twaalf (12) weken na de datum van de afwijzing, moet de gemeente een besluit nemen op het bezwaarschrift. Als de gemeente gebruik maakt van een bezwaarschriftencommissie is dit achttien (18) weken. De gemeente mag de beslistermijn éénmaal zonder toestemming met zes (6) weken verlengen. Verdere verlengingen mogen alleen met uw toestemming.

Omdat de bezwaarprocedure lang duurt, is het verstandig om naast een bezwaarschrift óók een nieuwe aanvraag in te dienen. Ook is het mogelijk de rechtbank om een voorschot te vragen, de zogenaamde voorlopige voorziening.

Voorlopige voorziening

Als uw financiële situatie spoedeisend is, of gedurende de bezwaarprocedure spoedeisend wordt, dan bestaat de mogelijkheid om aan de rechtbank een voorlopige voorziening te vragen. Dat wil zeggen dat de rechter om een voorschot op uw uitkering gevraagd kan worden. Dit voorschot moet de gemeente u betalen tot zes weken nadat op het bezwaarschrift is beslist.

Gratis

Q-advocaten kan u geheel gratis helpen bij uw bezwaar tegen de afwijzing. Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.