Advocaten
Vakantiedagen

Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht

Opbouw van vakantiedagen

Over ieder jaar dat uw werkt worden verlofuren opgebouwd. Deze verlofopbouw bedraagt in ieder geval vier (4) maal de overeengekomen arbeidsduur per week.  Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Naast het wettelijk vakantieopbouw kunt u ook bovenwettelijke  verlofdagen hebben. Als dit het geval is, zijn deze bovenwettelijke vakantiedagen in uw arbeidsovereenkomst, CAO of personeelsreglement terug te vinden. Het bovenwettelijk verlof, bedraagt doorgaans drie (3) tot vijf (5) dagen.

Opname van vakantiedagen

De werkgever moet de werknemer gelegenheid bieden om vakantie op te nemen. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid om een bepaalde vakantieperiode vast te stellen. U kunt dan alleen binnen die periode verlof opnemen. Heeft uw werkgever dergelijke afspraken niet gemaakt, dan kunt u in elke periode vakantie opnemen.

U dient uw vakantieaanvraag schriftelijk bij uw werkgever in te dienen. Uw werkgever mag uw verlofaanvraag in beginsel niet weigeren, tenzij daar gewichtige redenen voor zijn. Uw werkgever dient dit binnen twee (2) weken na uw aanvraag schriftelijk kenbaar te maken. Indien uw werkgever niet op tijd reageert, zal uw vakantie automatisch ingaan.

Opsparen van vakantiedagen

Het opsparen van vakantiedagen is niet zonder risico’s. Uw wettelijke vakantie-uren vervallen zes (6) maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Alleen in geval dat u geen gelegenheid heeft gehad om de vakantiedagen op te nemen, zullen de wettelijke vakantiedagen niet komen te vervallen. Hier is niet snel sprake van. Bovenwettelijke vakantie-uren kunt u vijf (5) jaar lang bewaren. Na aflopen van deze termijn zullen de vakantie-uren verjaren.

Verrekening van vakantiedagen

In beginsel mogen u en uw werkgever geen vakantiedagen tijdens het dienstverband verrekenen of uitbetalen. Een uitzondering geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Hiervoor mogen schriftelijke afspraken worden gemaakt. Uw werkgever mag bijvoorbeeld afspreken dat voor de eerste dag van uw ziekte een bovenwettelijke vakantiedag wordt opgenomen.

Bij het einde van het dienstverband mag verrekening plaatsvinden. Als de vakantiedagen worden uitbetaald, gebeurt dit tegen een ongunstig belastingtarief, namelijk het bijzonder tarief. Daarom kan het gunstiger zijn om de vakantiedagen voor het einde van het dienstverband op te nemen.

Bijzonder verlof

Als u verlof opneemt, zal uw werkgever u vaak vragen uw eigen vakantie uren in te zetten. Dit is niet altijd noodzakelijk, want in sommige gevallen heeft u recht op bijzonder verlof. U kunt bijvoorbeeld denken aan het calamiteitenverlof in geval van een noodsituatie.

Daarnaast kent de wet een aantal vormen van bijzonder verlof:

  1. Adoptieverlof;
  2. Bevallingsverlof;
  3. Calamiteitenverlof;
  4. Geboorteverlof;
  5. Kortdurend zorgverlof;
  6. Langdurend zorgverlof;
  7. Ouderschapsverlof;
  8. Pleegverlof;
  9. Zwangerschapsverlof.

Lees hier meer over bijzonder verlof

Onze diensten

Gratis intakegesprek

Q-advocaten kan u van dienst zijn bij alle geschillen over uw vakantiedagen, zoals opbouw, opname of uitbetaling. Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.