Advocaten
Ontslag op staande voet

Advocaten is gespecialiseerd in ontslag op staande voet

Op staande voet ontslagen of geschorst?

Wij kunnen ons voorstellen dat u op dit moment een zeer spannende en onzekere tijd meemaakt. Het ontslag op staande voet is gelukkig aan regels gebonden om u te beschermen tegen willekeurig gedrag van uw werkgever. Hierna volgt een overzicht van alle voorwaarden, rechten en plichten die gepaard gaan met het ontslag op staande voet.

Voorwaarden

Het ontslag op staande voet, oftewel het ontslag vanwege ernstig verwijtbaar handelen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn in de wet opgesomd.

Dringende reden

Het ontslag is alleen rechtsgeldig als uw werkgever een in de wet genoemde dringende reden heeft. Dringende redenen zijn alle daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer, die tot gevolg hebben dat van een werkgever niet verwacht hoeft te worden dat hij het dienstverband in stand laat. In de volgende gevallen kan sprake zijn van een dringende reden:

 • misleiding door valse geschriften of inlichtingen over het eindigen van het vorige dienstverband;
 • in ernstige mate bekwaamheid of geschiktheid voor de functie missen;
 • ondanks waarschuwingen overgeven aan dronkenschap of drugsgebruik;
 • diefstal, verduistering of andere misdrijven die tot een vertrouwensbreuk kunnen leiden;
 • mishandeling, bedreiging of belediging;
 • opzettelijk of ondanks waarschuwingen roekeloos eigendommen beschadigen of in gevaar brengen;
 • opzettelijk of ondanks waarschuwingen uzelf of anderen in gevaar stellen;
 • het lekken van bedrijfsgeheimen;
 • weigeren redelijke bevelen of opdrachten van werkgever op te volgen;
 • op grove wijze de plichten uit de arbeidsovereenkomst negeren;
 • door opzet of roekeloosheid niet in staat zijn te werken.

Onverwijldheid

Uw werkgever moet direct (onverwijld) tot ontslag op staande voet overgaan, bij ontdekking van een dringende reden. Het is een werkgever wel toegestaan om enige tijd voor onderzoek te nemen. U wordt in die tijd vaak vrijgesteld van werk of geschorst. Als sprake is van schorsing naar aanleiding van een incident op uw werk, is de kans vrij groot dat een ontslag op staande voet volgt. Bij schorsing is het daarom raadzaam om direct contact op te nemen met Q advocaten.

Op het moment dat uw werkgever de mededeling doet dat hij u op staande voet ontslaat, moet hij ook direct de reden ervoor geven. Als uw werkgever niet direct een reden opgeeft, is het ontslag vernietigbaar.

Gevolgen

Een terecht verleend ontslag op staande voet heeft ingrijpende gevolgen. U bent namelijk vanaf het moment van ontslag verwijtbaar werkloos. Dit betekent dat u geen aanspraak kunt maken op de opzegtermijn of een transitievergoeding. Ook krijgt u geen WW-uitkering. Daarnaast ontstaat een recht op schadevergoeding voor de partij die benadeeld is door de verwijtbare gedraging.

Onze diensten

Gratis intakegesprek

Bent u op staande voet ontslagen, dan vechten wij graag het ontslag op staande voet voor u aan. Want zelfs als de rechter vindt dat het ontslag op staande voet terecht was, dan heeft u soms alsnog recht op een transitievergoeding of een billijke vergoeding. Let op: een procedure moet binnen twee (2) maanden na het ontslag op staande voet zijn gestart.

Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.