Advocaten
Loon te laat

Advocaten is gespecialiseerd in loonvorderingen

Nog geen loon ontvangen?

Het is belangrijk dat uw werkgever het loon op tijd voldoet, want u heeft immers ook financiële verplichtingen. Hieronder volgt een overzicht wat uw rechten zijn en wat u kunt doen als uw werkgever uw loon te laat betaalt.

Wat is loon?

Uw loon omvat natuurlijk het vaste salaris dat u iedere maand krijgt. Uw loon bevat echter ook alle vaste onderdelen (zogenaamde 'emolumenten') die u al dan niet bent overeengekomen, zoals vakantiegeld, vakantiedagen, overuren, pensioen, leaseauto, ORT (onregelmatigheidstoeslag) en overige toeslagen. Een toeslag kan wisselend zijn, waardoor het beste van een gemiddelde kan worden uitgegaan.

Loon wordt normaal gesproken in de vorm van geld uitgekeerd. Dit is niet wettelijk verplicht, want loon is ook: zaken voor persoonlijk gebruik (behalve voor de gezondheid schadelijke middelen), diensten, gebruik van een dienstwoning en bezit van effecten of andere geldvorderingen.

Wat als mijn uren niet zijn vastgelegd?

Als u een vast aantal uren en een vast uurloon heeft, is uw salaris eenvoudig te berekenen. Het is lastiger als u een wisselend aantal uren per week werkt of als u een nulurencontract heeft. Gelukkig betekent dit niet dat u geen recht op loon heeft over dat aantal uren. Als u de laatste drie maanden een gemiddeld aantal uren heeft gewerkt, kunt u een beroep doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Dit betekent dat kunt vragen om doorbetaling van het gemiddeld aantal uren dat u in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Als uw werkgever stelt dat het rechtsvermoeden niet juist is, moet uw werkgever dit bewijzen.

Bij een min-max contract ligt dit iets genuanceerder. Het min-max contract is namelijk een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij flexibiliteit is beoogd. Het voornoemde rechtsvermoeden van arbeidsomvang is dan ook niet van toepassing op het min-max contract. Wel kan een verhoging van het minimumaantal uren worden verhoogd, indien u hier stelselmatig boven zit.

De hoogte van het loon

De hoogte van het loon is voor iedere werknemer variërend. Wel zijn een aantal uitgangspunten te benoemen. Zo heeft u in ieder geval recht op het wettelijk minimumloon of minimum jeugdloon. Als uw werkgever u minder betaalt, moet uw loon worden aangevuld tot het minimumloon. Daarnaast heeft u recht op alle vaste emolumenten van het loon, zoals die hierboven benoemd zijn. Ten slotte geldt dat een CAO voorrang heeft op uw arbeidsovereenkomst, tenzij de arbeidsovereenkomst positief afwijkt van de CAO.

Eenzijdige vermindering van loon is niet zomaar toegestaan. Wel mag uw loon tijdens ziekte lager zijn, zolang het niet minder dan 70% van het oorspronkelijke loon is én u hierdoor niet onder het minimumloon komt.

Lees meer over ziekte ...

Moment van betaling

Uw werkgever is verplicht het loon op tijd te betalen. Vanaf de vierde dag dat uw werkgever te laat is met betalen, kunt u naast uw loon ook de wettelijke verhoging en de wettelijke rente vorderen. De wettelijke verhoging kan oplopen tot 50% van het achterstallig loon. De loonvordering dient u in door middel van een aangetekende brief waarin u uw werkgever vraagt het loon te voldoen en waar u uw vordering van de wettelijke verhoging en wettelijke rente aankondigt. De brief hoort een redelijke termijn van veertien dagen te bevatten. Pas na verstrijken van de voorgenoemde termijn, kunt u de buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij uw werkgever brengen.

Onze diensten

Gratis intakegesprek

Wordt uw loon niet op tijd betaald? Q advocaten helpt u bij het krijgen van uw loon en maakt voor u aanspraak op de wettelijke verhoging die kan oplopen tot 50% bovenop het verschuldigde loon. Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.