Advocaten
Einde arbeidsovereenkomst

Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst niet verlengd?

Wij begrijpen dat dit een hele vervelende situatie voor u is. Mogelijk had u totaal niet verwacht dat uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Hieronder kunt u lezen wat uw rechten zijn in een dergelijke situatie.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Alleen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan van rechtswege aflopen. Daarom is het belangrijk dat u eerst bepaalt of u een tijdelijk contract of vast contract heeft. Van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is sprake als een een einddatum is overeengekomen, de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van een bepaald project of is aangegaan ter vervanging van een andere (zieke) werknemer. In dat geval hoeft uw werkgever u niet te ontslaan, want de arbeidsovereenkomst loopt vanzelf af op de afgesproken einddatum, als het project is afgelopen of als de werknemer weer beter is.

Ketenregeling

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan niet van rechtswege (zonder nadere handeling) aflopen. Soms kan uw arbeidsovereenkomst zonder dat u het weet van rechtswege zijn omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uit de wet blijkt dat hier in de volgende situaties sprake van kan zijn:

  1. u heeft twee of meer arbeidsovereenkomsten gehad, die elkaar hebben opgevolgd binnen een termijn van zes maanden, waarvan de totale lengte meer dan drie jaar bedraagt;
  2. u heeft meer dan drie arbeidsovereenkomsten gehad, die elkaar hebben opgevolgd binnen een termijn van zes maanden.

De wet noemt daarbij wel een aantal uitzonderingen. Zo kan in een CAO de totale lengte van de arbeidsovereenkomsten van twee naar vier jaar zijn verlengd en het aantal arbeidsovereenkomsten van drie naar zes jaar zijn verlengd. Daarnaast kan de voornoemde termijn van zes (6) maanden bij cao worden verkort tot drie (3) maanden.

Opvolgend werkgeverschap

Voor de berekening van de keten tellen ook de jaren mee die u bij een andere werkgever hebt gewerkt, voor zover uw huidige werkgever als opvolgend werkgever kan worden gezien. Hiervan is pas sprake als uw huidige werkgever u op eigen initiatief heeft overgenomen van uw vorige werkgever en u nog steeds dezelfde functie verricht. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u eerst voor uw huidige werkgever via een uitzendbureau hebt gewerkt. Bij twijfel kan Q Advocaten voor u beoordelen of u een tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling hebt.

Aanzegging

Als u arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft is uw werkgever verplicht om u uiterlijk een maand voor het aflopen van uw arbeidsovereenkomst schriftelijk mede te delen te maken of uw arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze aanzegging is alleen verplicht als uw arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden heeft geduurd. In tegenstelling tot wat werknemers vaak denken, hoeft uw werkgever geen reden op te geven waarom uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De bescherming van de werknemer ziet dus enkel op het niet tijdig aangegeven ontslag.

Aanzegboete

Mocht uw werkgever te laat aanzeggen, dan heeft u recht op een gefixeerde schadevergoeding. Voor iedere dag dat uw werkgever te laat is met de mededeling, heeft u recht op een extra dag loon. De maximale schadevergoeding voor de te late aanzegging, bedraagt daarom een maandsalaris. Uiteraard is het niet verstandig om dit bedrag te vorderen als uw arbeidsovereenkomst wordt verlengd, omdat uw arbeidsrelatie dan onnodig onder druk kan komen te staan. De aanzegplicht geldt niet als u zelf ontslag neemt.

Het eindigen van rechtswege kan ook gevolgen hebben voor andere bepalingen in uw arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld het studiekostenbeding of een studieovereenkomst. In dergelijke bedingen staat vaak dat uw werkgever hier geen beroep op mag doen, als uw arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt.

Stilzwijgende verlenging

Ontvangt u geen mededeling van uw werkgever over verlenging en wordt u op de eerste volgende dag na het aflopen van uw arbeidsovereenkomst weer ingepland en verricht u uw werkzaamheden op gebruikelijke wijze, dan wordt uw arbeidsovereenkomst automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd. Dit betekent bijvoorbeeld dat een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden opnieuw met zes maanden wordt verlengd. Ook in dat geval kunt u de aanzeggingsboete van uw werkgever vorderen.

Let op: vervaltermijn!

Als u ontdekt dat uw werkgever zijn aanzeggingsplicht heeft geschonden en u wilt de aanzegboete vorderen, heeft u slechts drie maanden de tijd om uw vordering in te dienen. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat uw werkgever had moeten aangeven of uw arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

Onze diensten

Gratis intakegesprek

Heeft uw werkgever aangegeven dat uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd? Of is uw arbeidsovereenkomst (bijna) afgelopen en heeft u niets over verlenging gehoord? Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.