Advocaten

COVID-19 levert niet automatisch een grond voor ontslag op

Veel bedrijven lijden financiële schade door (de gevolgen van) COVID-19. Zolang de door de overheid getroffen maatregelen qua duur beperkt blijven, is de schade veelal te overzien. Nu de maatregelen al een langere tijd aanhouden en geen zicht is op verbetering, hebben de meeste ondernemingen moeite om het hoofd boven water te houden. Hierdoor moet op kosten worden bespaard. Aangezien werknemers een grote kostenpost zijn, is het ontslag van één (1) of meerdere werknemers een voor de hand liggende oplossing.

Werknemers krijgen dan te horen dat zij als gevolg van het COVID-19 virus hun baan zullen gaan verliezen. Dit kan op twee(2) manieren, namelijk door een ontslagaanvraag bij het UWV of een ontslag met wederzijds goedvinden. Een ontslagaanvraag bij het UWV moet goed worden voorbereid. Daarom heeft een ontslag met wederzijds goedvinden de voorkeur. De werknemer hoeft alleen een handtekening onder een vaststellingsovereenkomst te zetten en het ontslag is geregeld.

De werknemer wordt regelmatig overtuigd of gedwongen om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Daarbij wordt aangegeven dat een ontslagaanvraag zal worden ingediend, indien de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet ondertekend en dat de werkgever hoe dan ook toestemming zal krijgen. Bovendien krijgt de werknemer nog een transitievergoeding uitbetaald ook! Meer is meestal niet nodig om de werknemer te overtuigen om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Over een vaststellingsovereenkomst kan echter worden onderhandeld. Zo kan een werknemer vragen om een hogere ontslagvergoeding of een langere opzegtermijn. De onderhandelingspositie van de werknemer valt of staat met de kans die werkgever heeft om toestemming voor het ontslag te krijgen. Als die kans klein is, is de onderhandelingspositie van de werknemer het grootst.

Wat de werknemer vaak niet weet, is dat het verkrijgen van toestemming voor een ontslag niet zo vanzelfsprekend is. Dit blijkt onder andere uit de ontslagaanvraag die Uber recent heeft ingediend bij het UWV. Uber had namelijk een ontslagaanvraag ingediend voor ongeveer 200 werknemers vanwege ‘de dramatische impact van de pandemie en het onvoorspelbare karakter van een eventueel herstel”. Het UWV heeft de aanvraag afgewezen, omdat de bedrijfseconomische noodzaak onvoldoende was aangetoond.

Van de 200 werknemers had ruim 90% al een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Hun ontslag is daarmee onherroepelijk. De overgebleven werknemers hebben nu een luxepositie, waarin zij aanspraak kunnen maken op doorbetaling van het loon, dan wel een hogere ontslagvergoeding.

Uit het voorgaande blijkt dat werknemers vaak (onterecht) worden overtuigd om genoegen te nemen met een karige vaststellingsovereenkomst. Het uitonderhandelen van de vaststellingsovereenkomst kan vaak een veel beter resultaat opleveren. Laat daarom uw vaststellingsovereenkomst altijd beoordelen door een specialist om te kijken wat uw mogelijkheden zijn.

Bron: nos.nl

 

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.