Advocaten

Corona & Veilige werkplek

Het coronavirus is het gesprek van de dag. Alle lagen van onze samenleving zijn doordrongen van het coronavirus of de gevolgen daarvan. Sommige gevolgen zijn duidelijk zichtbaar, zoals het afstand houden van elkaar. Arbeidsrechtelijke gevolgen zijn niet voor iedereen even zichtbaar, maar dat maakt het niet minder ingrijpend. Met regelmaat berichten wij over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus die wij in de praktijk tegenkomen. Vandaag staat in het teken van een veilige werkomgeving.

Veilige werkomgeving

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar mag een werknemer weigeren om naar het werk te komen? Met deze vraag moet voorzichtig worden omgegaan, omdat het antwoord niet absoluut is. De grens tussen thuis blijven met een geldige reden en werkweigering is erg dun en hangt af van de specifieke omstandigheden, zoals het soort werk. In dergelijke situaties is het raadzaam dat partijen in overleg treden. Misschien is dit een goede gelegenheid om de mogelijkheid van thuiswerken eens te bespreken?

Mag een werkgever zijn werknemer verplichten om thuis te werken? Naar onze mening kan deze vraag bevestigend worden beantwoord. Volgens het beleid van de overheid dienen werknemers zo veel mogelijk thuis te werken. Als de werknemer milde klachten vertoont, is de werknemer op grond van dit beleid verplicht om thuis te werken, aangezien deze persoon een gezondheidsrisico vormt voor anderen op de werkplek. Aangezien de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkomgeving, mag hij de werknemer verplichten om thuis te werken.

Sommige werkgevers nemen de veiligheid zo serieus, dat zij de gezondheid van werknemers willen controleren. Wij ontvangen regelmatig de vraag of dit zomaar mag. De werkgever is geen arts. Dit betekent dat hij geen grond heeft om de gezondheid van werknemers te testen. Wel mag een werknemer, bij het vermoeden van een besmetting, bij de bedrijfsarts worden opgeroepen. Verder mag de werkgever wel verlangen dat werknemers zelf proactief hun gezondheid in de gaten houden.

Conclusie

Nederland heeft nog nooit een crisis van deze omvang gehad. Dit brengt veel onzekerheden met zich mee. De wettelijke voorschriften en bijhorende arbeidsrechtelijke gevolgen veranderen snel. Zo snel, dat het bestaande arbeidsrecht niet altijd een pasklaar antwoord heeft. Zowel werkgever als werknemer kunnen voor ingrijpende keuzes komen te staan. Met name in deze tijden van crisis, dient het overleg tussen werkgever en werknemer centraal te staan. Als partijen samen geen overeenstemming over de te nemen maatregelen kunnen bereiken, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Arbeidsrecht

Bijstand

Huurrecht

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.