Advocaten

Afwijzing DIGID is een besluit

Op 24 december 2019 heeft de Raad van State antwoord gegeven op de vraag of een weigering van het toekennen van een DigiD een besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Dit heeft te maken dat hiertegen rechtsmiddelen openstaan en derhalve bezwaar, beroep en hoger beroep ingediend kunnen worden.

De Raad van State heeft op bovenstaande vraag bevestigend beantwoord. In een tijd van toenemende digitalisering, leidend tot een digitaal burgerschap, moet de digitale toegang tot overheidsdiensten worden aangemerkt als een noodzakelijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op informatie en bepaalde rechten en voorzieningen. Tegen het weigeren van het middel dat die toegang verleent, moet rechtsbescherming openstaan. Naar het oordeel van de Raad van State is de bestuursrechter daarvoor de aangewezen rechter.

Als u twijfelt heeft of u tegen een bericht van een bestuursorgaan in bezwaar kan gaan, neem dan contact op met Q advocaten. Wij kunnen aan de hand van uw zaak beoordelen wat uw rechten en plichten zijn.

Bron: ECLI:NL:RVS:2019:4434

Arbeidsrecht

Huurrecht

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.