Geschillen

Wij doen onze uiterste best om uw zaak succesvol af te ronden. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de dienstverlening van het kantoor, dan kunt u zich wenden tot de betreffende advocaat. Deze zal allereerst in overleg trachten een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Indien u van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommisie Advocatuur.

Aanvullende informatie kunt u hiervoor aanvragen middels ons kantoor.

info@qadvocaten.nl

Halfrond 86
3071 PP  
Rotterdam

Attention !
Our lawyers speak only English or Dutch. Even if you speak neither, you are still welcome, but please bring someone along who can translate for you. This is only required for the intake. For subsequent talks, we can arrange an interpreter for you free of charge.

Ask your question

We will gladly answer.